DSCF0068
 

                总支委员会


书记 金虎  统战委员     包红霞
副书记 八格  纪检委员     乌云毕力格
组织委员  斯琴巴特尔  群工委员     额尔敦哈达
宣传委员   八格  青年委员     香云